Psikologe Arta Naçi
Keshillime Klinike

Shërbimet  tona

 • Keshillim  Psikologjik
 • Vleresim psikodiagnostik
 • Terapi konjitivo – sjellore
 • Konsultë  Psikiatrike
 • Terapi Logopedike

Ofrojme mbeshtetje psikologjike dhe vleresime psikodiagnostike per femijet,adoleshentet dhe të rinjtë në situatat si më poshte:

 • Ç’rregullimet psikologjike ne moshen e femijerise.
 • Vleresime dhe trajtim  per; depresioni, ataket e panikut, toksikomania, anoreksia/bulimia
 • Ç’rregullime pervazive te sjelljes
 • Ç’rregullime te te nxenit
 • Defiçite te vemendjes dhe hiperaktivitet (ADHD)
 • Ç’rregullime te atashimit
 • Fobite (frikerat )
 • Ç’rregullimet psiko – somatike
 • Ç’rregullime te komunikimit
 • Ç’rregullime specifike/vonese ne zhvillim
 • Vleresime (IQ test, SON – R test ; teste projektive)
 • Konsulence psikologjike (prind , femije, adoleshent, mesues, edukator)
 • Mbeshtetje psikologjike gjate shtatezanise, post partum dhe prinderimit.
 • Fenomene te Bullizmit ne adoleshence
 • Konflikte adoleshenciale, edukimi seksual, identiteti seksual
 • Keshillim individual per orientimin shkollor te adoleshentit
 • Keshillim vleresues per momentin e inserimit ambiental (p.sh çerdhe , kopesht, etj)
 • Problematika Prinder – femije

Momenti  i  psiko – diagnozes

Nevojiten tre takime paraprake per te bere vleresimin e situates dhe observimin e rastit me qellim qe te identifikohet ne menyre te sakte dhe nosografike natyra dhe problematika e rastit. Në fund te takimeve dhe bisedes arrihet ne nje kuader klinik psikodiagnostik i cili ndahet me pacientet.