Psikologe Arta Naçi
Keshillime Klinike

“Mbreti që privoi foshnjat nga ngrohtësia njerëzore ” !

Eshtë  një  leksion  dramatik  ky  që  mund  të  nxjerrim  nga  eksperimenti  “psikologjik”  i  ” famshëm ”  dhe  “ sadist “ i  organizuar  nga  Imperatori  “ gjenial ”  Frederiku  i  II.  Më  shumë  se  700  vjet  të  shkuara  e  urdhëroi  personalisht  ai  këtë  gjë. Dëshironte  të  zbulonte  se  cila  nga  gjuhët  ishte  origjina  e  të  gjitha  gjuhëve  të  tjera . Imperatori  “ intelektual “ , ishte  i  apasionuar  pas  gjuetisë  me  falkonj  apo  skifter  më  mirë .  Mbreti  vendosi  që  për  disa  foshnja  të  porsalindura  të  kujdeseshin  disa  mëndesha  anonime  ose  dado  e  thënë  ndryshe.  Ai  iu  kërkoi  dadove  të  mernin  në  ngarkim  të  porsalindurit  por  nuk  duhet  të  përdornin  asnjë  formë  komunikimi  me  foshnjat  dhe  kuptohet  të  mos  nxirrnin  asnjë  fjalë  nga  goja. Në  këtë  mënyrë  do  të  dilte  në  pah  gjuha  më  origjinale , e  cila  do  të  shfaqej  spontanisht  pa  pësuar  asnjë  kushtëzim. Frederiku  i  II  shpresonte  që  të  stabilizonte  nëse  fëmijët  do  të  fillonin  të  flisnin  spontanisht  gjuhën  greke , latine  ose  ebraisht. Rezultati  i  gjithë  kësaj  historie !?… të  vegjëlit  vdiqën  të  gjithë !…

Në  qoftë  se  jeta  e  kafshëve  ndjek  kënaqësinë  e  menjëhershme  të  nevojave  primare ( të hash , të  marësh  frymë , të  flesh ) ajo  humane  nuk  mjaftohet  me  kaq. – Pa  gjestin  autentik  të  dashurisë , pa  ndjerë  prezencën  e  shenjës  që  tjetri  “  vlon  nga  dëshira “ ,  jeta  njerëzore   shuhet , sëmuret  dhe  vdes.

Eshtë  ekstrem , dramatik  dhe  ç’njerëzor  privimi  i  foshnjave  ndaj  ngrohtësisë  njerëzore.  ” Mbreti  për  vete  i  fliste  gjashtë   gjuhë , mëndeshat  medoemos  duhet  t’a  zbatonin  urdhërin  e  tij . Kujtojmë  gjithashtu  që  rritjen  e  foshnjave  ato  e  kishin  si   “ zanat ”…

Gjithësesi  dhe  pse  ndjejmë  që  dashuria , prezenca , përkujdesja , fjalët  e  ngrohta  kanë  vërshuar  lumë  për  të  vegjëlit  tanë  dhe  dadoja (të  paktën  shpresojmë ) punon  me  kohë   të  pjesshme , Winnicott (pediatër , psikoanalist  i  formatit  Freud – ian) na  kujton  gjithmonë  se :” një  nënë  e  mirë  mjaftueshëm , është   nëna  jo  perfekte , por  e  shëndetëshme  dhe  emocionalisht  prezente , një  nënë  spontane , autentike..”. 

22/Shtator/2016

Gjithashtu mund të pëlqeni dhe