Psikologe Arta Naçi
Keshillime Klinike

“Përdorimi i përrallave në terapinë me fëmijët”

Ngaherë  përrallat  i  kanë  shoqëruar  fëmijët  dhe  të  rriturit  e  çdo  kulture  e  gjenerate  në  rrugën  e  jetës  së  tyre, duke  mbartur  një  vlerë  të  rëndësishme  edukativo – terapeutike.

Përralla , tregimi , rrëfenja  apo  fabula  e  ndihmon  fëmijën  ti  afrohet realitetit  nëpërmjet  imagjinatës  dhe  fantazisë  dhe  të  eksperimentojë emocione  të  reja. Kështu  nëpërmjet  një  tregimi , ne  i  lehtësojmë fëmijës  mundësine  e  të  projektuarit   të  “bëmave”  të  tij  në  jetë  dhe  botën  e  tij  emocionale  dhe  afektive.

Në  terapi  mund  ti  kërkohet  familjes  së  fëmijes  të  sajojë  një  përrallë, por  edhe  terapeutet  mund  të  tregojnë  një  histori  për  tu  fokalizuar  te  problemi  në  mënyrë  jo  “kërcënuese “. Në  këtë  mënyrë  nëpërmjet  historisë  së  sajuar  mund  të  prekim  tema  delikate  dhe  të  vështira  për  tu  trajtuar, por  në  një  mënyrë  të  tërthortë (jo  direkte) dhe  më  pak  të  “rrezikshme”.

Përralla  ka  një  forcë  të  madhe  dhe  na  krijon  mundësinë  të  punojmë mbi  emocionet  pa  i  ngacmuar  asnjëhere  ato  në  mënyre  direkte  duke na  favorizuar  ndryshimin  në  procesin  terapeutik.       

Tiranë/Qershor/2016

Gjithashtu mund të pëlqeni dhe